Bài Nguyện Đến Ngài Hoàng Thần Tài

Bạn đang xem: Bài Nguyện Đến Ngài Hoàng Thần Tài tại Blog Đồ Cúng Tâm Linh

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Bài Nguyện Đến Ngài Hoàng Thần Tài phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các nội dung về Tâm Linh tại đây => Tâm Linh

Bài Nguyện Đến Ngài Hoàng Thần Tài
Nguồn hình: Quỹ Phật Pháp – Viet Rigpa Dzambala Fund ProjectNgài Hoàng Thần Tài Tên Anh: Yellow Dzambala, Tên Phạn: Jambhala Tên Tạng: ཛམ་བྷ་ལ་
 • Download file PDF ở đây.
 • Văn bản gốc Tạng và Anh với dịch tiếng Việt dưới đây.
 • Bài Nguyện Hoàng Thần Tài như được quán đảnh bởi H.E. Rigzin Dorjee Rinpoche, theo dòng Nyingma của Kim cương thừa.

Bài Nguyện Bảy Dòng Đến Đạo Sư Liên Hoa Sinh

ཧཱུྂ༔ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔

HUNG! ÖRGYEN YÜL GYI NUB JANG TSAMHung. Ở phía Tây Bắc của xứ Uddiyana,

པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔

PEMA GESAR DONG PO LA,Trên nhụy của hoa sen,

ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔

YA TSEN CHOK GI NGÖ DRUP NYENgài đã đạt được thành tựu kỳ diệu tối thượng.

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔

PEMA JUNG NE ZHE SU DRAKLừng danh là Đức Liên Hoa sanh,

འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔

KHOR DU KHANDRO MANG PÖ KORBao quanh bởi các Không hành nữ.

ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱི༔

KHYE KYI JE SU DAG DRUP KYItheo chân Ngài con thực hành.

བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

JIN GYI LAB CHIR SHEG SU SÖLXin Ngài đến ban gia trì cho con.

གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྂ༔

GURU PEMA SIDDHI HUNG

སྒྱབས་སེམས་ནི།

Bài Nguyện Quy Y và Phát Bồ Đề Tâm

ན་མོ་དཀོན་མཆོག་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་རྩ་བ་གསུམ།

NAMO KÖN CHOG SUM DANG TSA WA SUMCon xin quy y Tam Bảo, Tam Căn

སྐྱབས་གནས་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིཿ

KYAB NE NAME LA KYAB SU CHIvà tất cả các nguồn quy y

འགྲོ་ཀུན་སངས་རྒྱས་ལ་འགོད་ཕྱིར།

DRO KÜN SANG GYE LA GÖD CHIRVì nguyện vọng đưa tất cả chúng sinh vào Phật quả,

བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ།

JANG CHUB CHOG TU SEM KYE DOCon xin phát tâm vô thượng Bồ đề.

Bài Nguyện Đến Ngài Hoàng Thần Tài

Xem thêm bài viết hay:  Hoa Trang Trắng (Hoa Mẫu Đơn): Biểu tượng của sự thịnh vượng

ལྷོ་དབུས་ཛ་བྷ་ལ་སེར་མོཿ

LHO U ZAM BHA LA SER POBậc Hộ chủ của phương nam là Phật Bảo Sanh, Hoàng Thần Tài,

ནོར་བུ་སངས་གཞོང་ཕྱག་བརྣམསཿ

NOR BU SANG ZHONG CHAK NA NAMNgài giữ một bát kho báu đầy vàng

ཤར་འཁོར་དགཀར་པོ་དར་དཀར་འཛིནཿ

SHAR KHOR KAR PO DAR KAR DZINBổn Tôn phương Đông, thân sắc trắng cùng với cờ phướn màu trắng

ལྷོ་འཁོར་སེར་པོ་དར་དཀར་འཛིནཿ

LHO KHOR SER PO DAR SER DZINBổn Tôn phương Nam, thân sắc vàng, cùng với cờ phướn màu vàng.

ནུབ་འཁོར་དམཔ་པོ་དར་དཀར་འཛིནཿ

NUB KOR MAR PO DAR MAR DZINBổn Tôn phương Tây, thân sắc đỏ, cùng với cờ phướn màu đỏ

བྱང་ལ་འཁོར་ལྗང་གུ་ལྗང་འཛིནཿ

GYANG KHOR JANG GUD JANG DZINBổn Tôn phương Bắc, thân sắc xanh lá cây, cùng với cờ phướn màu xanh lá cây

ཤར་ལྷོ དགར་པོ་དར་དཀར་འཛིནཿ

SHAR LHO KAR PO DAR KAR DZINBổn Tôn phương Đông Nam, thân sắc trắng, cùng với cờ phướn màu trắng

ལྷོ་ནུབ་དམཔ་པོ་དར་དཀར་འཛིནཿ

LHO NUB MAR PO DAR MAR DZINBổn Tôn phương Tây Nam, thân sắc đỏ, cùng với cờ phướn màu đỏ

ནུབ་བྱང་སེར་པོ་དར་དཀར་འཛིནཿ

NUB JANG SER PO DAR SER DZINBổn Tôn phương Tây Bắc, thân sắc vàng, cùng với cờ phướn màu vàng

བྱང་ཤར་སྔོན་ཕོ་དར་སྔོན་འཛིནཿ

JANG CHAR NGON PO DAR NGON DZINBổn Tôn phương Đông Bắc, thân sắc xanh da trời, cùng với cờ phướn màu xanh da trời

གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཚ་ལུགས་མཐུནཿ

TSO KHOR THAM JED CHA LUG THUNĐấng Hộ Chủ tài bào, Hoàng Thần Tài, cùng toàn bộ đoàn tùy tùng trong trang phục hài hòa

ཞབས་རྣམ་ཐམས་ཅད་འདོར་ཐབས་བཞུགསཿ

ZHAB NAM THAM JED DOR THAB ZHUGCác Bậc toàn trí đã thực hành buông xả một cách thiện xảo,

དར་དར་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱན་བརྒྱནཿ

DAR DANG RIN CHEN JYAN JI JYENvà trang hoàng bằng lụa là cùng các đồ trang sức quý báu

ལྷོ་ཡི་ཛཾ་ལྷ་གཙོ་འཁོར་དགུཿ

LHO YI ZAM LHA TSO KHOR GUChín Bổn Tôn tài bảo trong Bảo Sanh bộ,

Xem thêm bài viết hay:  Hoa tường vi nhiều màu, đẹp lại dễ sống, tội gì không trồng ngay?

ལྷོ་ཡི་ཕྱོགས་ནས་གནས་འདིར་ཕྱོནཿ

LHO YI CHOG NE NE DIR JYONđến đây từ mỗi hướng trong không gian

ལྷོ་ཡི་ཕྱོགས་ནས་ཕྱ་དང་གཡངཿ

LHO YI CHOG NE CHYA DANG YANGBậc toàn trí làm tăng trưởng vận may và sự giàu có.

ལྷོ་སྥྱིན་བཞིན་དུ་འཐིབས་ཤིང་བྱོནཿ

LHO JIN ZHIN DU THIB SHING JYONNguyện các Ngài vân tập như những đám mây để làm lợi cho tất cả chúng sinh.

ལྷོ་ཕྱོགས་གཞིན་རྗེའི་ཕྱ་གཡང་ཁུགཿ

LHO CHOG SHIN JEI CHA YANG KHUGNguyện Đấng hàng phục cái chết ban cho may mắn và phước lành.

འཇམ་བུ་གླིང་གི་ཕྱ་གཡང་ཁུགཿ

JAM BU LING GI CHA YANG GUKNguyện cho toàn thế giới được may mắn và tài lộc

རྒྱ་ནག་ཡུལ་གྱི་ཕྱ་གཡང་ཁུགཿ

CHA NAK YUL CHI CHA YANG GUKNguyện đất nước chúng con được may mắn và tài lộc

དར་པོའི་དར་གཡང་འདིར་ཁུག་ཅིགཿ

DAR POI DAR YANG DIR GUK JIKNguyện cờ phước tăng may mắn và tài lộc.

བཙན་པོའི་བཙན་གཡང་འདིར་ཁུག་ཅིགཿ

TSAN POI TSAN YANG DIR GUK JIKNguyện những người thống trị tăng trưởng mạnh mẽ.

ཕྱུག་པོའི་ཕྱུག་གཡང་འདིར་ཁུག་ཅིགཿ

CHUK POI CHUK YANG DIR GUK JIKNguyện của cải ngày càng tăng trưởng không ngừng

ཕན་པོའི་ཕན་གཡང་འདིར་ཁུག་ཅིགཿ

PHEN POI PHEN YANG DIR GUK JIKNguyện của cải của người giàu ngày càng tăng

ཡང་རྫས་འདི་ལ་བཅུད་ཅིག་ཕོབཿ

YANG TSAE DI LA JUD JIG POBNguyện của cải sẽ chất đầy những con tàu

དའ་དར་འདི་ལ་འོད་ཞུགས་ཅིགཿ

DA DAR DI LA OD SHUK JIGÁnh sáng phóng ra và hòa tan vào mũi tên.

ལྷོ་ཡི་ནོར་ལྷ་མཆེད་དགུ་ལཿ

LHO YI NOR LHA CHED DU LAChín Bổn Tôn tài bảo

ཡང་བཞོས་ས་ཕུད་གཏོར་བཞེསཿ

YANG SHO SA PUD CHOD TOR ZHEHãy chấp nhận vật phẩm cúng dường sự phồn thịnh, bánh torma và thực phẩm.

ཇ་ཆང་སྐྱེམས་ཀྱིས་གསོལ་ཞིང་མཆོདཿ

CHA CHANG KYEM KYI DOL ZHING CHODChúng con xin cúng dường trà, bia và thức uống cho ruộng phước.

Xem thêm bài viết hay:  Tiết Lộ 12 Cửa Hàng Tranh Thêu Chữ Thập Tại Hà Nội Bao Đẹp

ཡང་རྫས་ཆོགས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བ་མྐངཿ

YANG DZE CHOG KYI THUG DAM KANGXin giữ cam kết của Ngài hoàn thành ước nguyện của chúng con.

བན་ཕྱུག་འཕན་དར་དངོས་གྲུབ་རྕོལཿ

PHAN CHUK PHEN DAR NGO DRUB TSOLBan cho con sức mạnh, của cải và thành tựu.

Trì tụng câu chú Hoàng Thần Tài

ཨོཾ་ཛཾ་བྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲཱ༌ཡེ༌སྭཱ༌ཧཱ།ཨོ་ཛཾ་བྷ་ཛ་ལནྜ་ཡེ་སྰ་ཧྰཿ

Thần chú Tạng:OM DZAM BHA LA DZA LEN TRA YE SO HA

Thần chú Phạn:Oṃ Dzaṁbhala Dzalēnḍāyē Svāhā

Phiên Âm Việt:Ôm, Giăm Ba La, Gia Lênh Đa Dê, Sô Ha

Bài Nguyện Hồi Hướng Bốn Dòng

བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ཉིད ། །

SOD NAM DI YI THAM CHED ZIG PA NYIDNguyện nhờ công đức này, cùng bản tánh toàn tri,

ཐོབ་ནས་ཉེས་པའི་དགྲ་རྣམས་ཕམ་བྱས་ཤིང༌། །

THOM NEI NYEI PAI DRA NAM PHAM CHEI SHINGChiến thắng hoàn toàn của tất cả các ảnh hưởng tiêu cực

སྐྱེ་རྒ་ན་འཆིའི་རྦ་ཀློང་འཁྲུགས་པ་ཡི། །

KYE GA NA CHI’I BA LONG TRUG PA YIcủa những con sóng hỗn loạn của sinh, già, bệnh và chết,

སྲིད་པའི་མཚོ་ལས་འགྲོ་བ་སྒྲོལ་བར་ཤོག །

SID PA’I TSO LEI DRO WA DROL WAR SHOGNguyện tất cả chúng sanh thoát khỏi biển khổ luân hồi!

 • པདྨ་ཆོས་སྒྲོན Pema Choedon dịch từ Anh sang Việt. , 8/2016.
 • ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje biên soạn trang này 8/2016 để bổ sung thêm cũng như khích lệ và ủng hộ mọi người, nếu có điều gì sơ sót xin quí vị hoan hỷ.
 • Văn bản gốc từ : Palyul Changchub Dargyeling.
Bài Nguyện Đến Ngài Hoàng Thần Tài
Ảnh Thangka Hoàng Thần Tài ở trên là từ Lumbini Buddhist Art Gallery, Berkeley California, người chủ là Hành Giả Anil Thapa. Cho anh ta biết chúng tôi đã giới thiệu bạn.
 • Bài Nguyện Đến Ngài Hoàng Thần Tài
 • Bài Nguyện Đến Ngài Hoàng Thần Tài
 • Bài Nguyện Đến Ngài Hoàng Thần Tài
 • Bài Nguyện Đến Ngài Hoàng Thần Tài
 • Bài Nguyện Đến Ngài Hoàng Thần Tài
 • Bài Nguyện Đến Ngài Hoàng Thần Tài
 • Bài Nguyện Đến Ngài Hoàng Thần Tài

Post Views: 7,078

Chia sẻ là yêu thương! – Sharing is caring!

 • Share on faceBook
 • Email
 • Print
 • Tweet

Like this:

Like Loading…

Bạn thấy bài viết Bài Nguyện Đến Ngài Hoàng Thần Tài có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm kiếm không, nếu  không hãy comment góp ý bên dưới để Website Đồ Cúng Tâm Linh cải thiện nội dung cho độc giả nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.