Các bài hát văn Quan Hoàng Mười

Bạn đang xem: Các bài hát văn Quan Hoàng Mười tại Blog Đồ Cúng Tâm Linh

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Các bài hát văn Quan Hoàng Mười phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các nội dung về Mâm Cúng tại đây => Mâm Cúng Trọn Gói

Trong bài viết này, xin gửi tới bạn đọc các bài hát văn Quan Hoàng Mười thường được các cung văn sử dụng khi thỉnh bóng Quan Hoàng Mười loan giá về ngự đồng để bạn đọc tham khảo.

>>> Xem thêm:

Quan Hoàng Mười vị thánh hoàng linh thiêng nhất đất Nghệ An

Văn khấn Quan Hoàng Mười

Tiệc vui ông về bút phê sớ hồng – Văn Quan Hoàng Mười

Sự tích Quan Hoàng Mười trấn thủ Nghệ An

Nội dung bài viết

  • Bài hát văn Quan Hoàng Mười thứ nhất
  • Bài hát văn Quan Hoàng Mười thứ 2
  • Bài phú chuốc rượu Quan Hoàng Mười
  • Các đoạn thơ phú dâng văn Quan Hoàng Mười

Trấn thủ Nghệ An … Quan Hoàng Mười trấn thủ Nghệ An Về huyện Thiên Bản làm quan đất Phủ Dầy

Chống đất chỉ trời gươm thiêng…chống đất chỉ trời ì i Đánh đông dẹp Bắc việc ngoài hì binh nhung í ì i

Một đấng anh hùng tuổi thanh xuân…một đấng anh hùng ì i Tài danh nổi tiếng khắp vùng…khắp vùng đất trời Nam í ì i

Vô chùa niệm Phật Quan Âm Phật ban Bốn chữ minh tâm thiện tài ở trong thời, trong thời học phép Như Lai í ì ì ì Trong thời học phép Như Lai mà đêm đêm ôn luyện văn bài, sử kinh Hoàng tiêu dao Tiêu dao di dưỡng tính tang tình í i ì ì

Tiêu dao di dưỡng tang tình thơ Tiên Một túi sách Phật kinh trăm tờ lúc thửa nhàn, thửa nhàn họa phú ngâm thơ í i ì ì

A phụng giá ông Hoàng hôm nay phụng giá ông Hoàng Sớm hôm nhang khói đăng nhang phụng thờ chân kinh có chữ nam mô A Di Đà Phật Hoàng đi chấm đồng tay ông có phép thần thông

Bút pháp tinh anh tửu nhập thần, hoa khai quả kết vạn cảnh xuân Tay Tiên bình bút an trăm họ, thiên hạ âu ca hưởng thái bình Mới hay là thú hữu tình, gió trăng bầu bạn rượu bình tri ân Trông lên mà đỉnh giáp non thần, cảnh Tiên như giục bước chân lên ngàn Thung dung giữa chốn thạch bàn, tai nghe tiếng hát tiếng đàn thông reo Nhìn lên đỉnh núi chân đèo suối trong nước chảy trúc reo quanh đồi Hương thơm thoang thoảng gọi mời, Bồng lai tiên cảnh giữa nơi phàm trần Cung hoa gác ngọc lầu tần, tay Tiên chuốc chén kỳ tân dâng mời

Trông hoa con lại nhớ đến Người Xuân về chúng con lại nhớ đến đức Hoàng Mười, đức Hoàng Mười trong tỉnh Nghệ An Để tay Tiên chuốc chén rượu mời Nhất tuần sơ dâng lên bệ ngọc dâng lên để cúng Mẫu Thừa huệ dâng mời là mời rước ông Hoàng Mười xơi Các cô dâng mời là mời rước ông Hoàng Mười xơi Quỳnh tương chuốc chén rượu mời Rượu sen cùng là rượu cúc các cô dâng mời là mời rước ông Hoàng Mười xơi Các cô dâng mời là mời rước ông Hoàng Mười xơi Nhất tuần sơ nhị tuần á ông hiến cạn rồi Tam tuần chung dâng lên cúng Mẫu Thừa huệ dâng mời là mời rước ông Hoàng Mười xơi Các cô dâng mời là mời rước ông tam tuần chung

Hờ … hơ chứ đất Nghệ An có anh hùng hào kiệt Tiếng ông Mười còn lẫm liệt ngàn xưa Hoàng vung gươm lên ngựa đề cờ, ra tay gìn giữ cõi bờ Việt Nam Hơ hờ…hơ hờ….hơ hớ Chứ chí anh hùng ông Hoàng Mười ra tay sấm sét Đi đến đâu giặc phải tan ngay chứ Việt Nam còn ghi chép sử này Cùng bao đền ngọc đêm ngày khói hương Hờ…hơ chứ Hoàng về dâng tiễn tuần hương Mà khấu đầu vọng bái mười phương…mười phương xin độ trì

Chở che nào có xá gì trăm năm Hoàng tu đức cũng vì ngày hôm nay Rượu đào…rượu đào nhấp chén nhưng chớ say Vui cùng thế sự vài giây…vài giây cho thỏa lòng Bao công lao đắp điếm vun trồng, tưới lan thời lan tốt vun hồng thời hồng xanh Phong khăn điều áo ngự hoàng anh bút trần đố ai họa được bức tranh ông nào tày Vòng vàng nhẫn ngọc lòng tay cổ đeo kim khánh chân hài thêu hoa Trăng bao ơ ớ ơ ờ nhiêu tuổi trăng già Ghế Hoàng năm nay bao tuổi mà vẫn hào hoa, hào hoa hơn người Thế gian có nhớ miệng Hoàng cười, nhớ câu hoàng nhủ, nhớ lời Hoàng truyền ban Đời người chỉ ngắn tấc gang gắng tu nhân tích đức ắt vẻ vang trong gia đình Như cây muốn tốt lá mà xanh cành, nhất tâm thời tu đức Ta dành…ta dành phần cho í i à Người ơi đừng ngại chớ lo, cõi tu như bể rộng nhưng khéo dò vẫn tới nơi í i à Người ta sống ở trên đời tiền dòng bạc chảy để rồi làm chi Cuối cùng cũng chẳng đem đi mà đem đi cũng chẳng làm gì cho ai Cho nên đã có lộc lại có tài nhưng phải có phúc Rồi lại phải thọ để hưởng lộc đời ta ban Kẻ nào a ới à còn kẻ nào dạ hiểm lòng gian Đảo điên tráo trở ta xóa cho tan sạch lầu Ai thủy chung đức độ trước sau ta mở đường hạnh phúc bắc cầu vinh hoa Ta cho rộng cửa cao nhà, buôn may thời bán đắt lộc đề đa luôn thịnh cường Thương ai vất vả đoạn trường, gian nan thời càng lắm ta thương…ta thương càng nhiều Chở che a ới à chở che che chở mọi điều Qua cơn bĩ cực sẽ tới chiều thái lai Ta cho lộc ta cho tài chiều có khi vơi tối khi cạn nhưng sớm mai lại đầy Nhắc ai nhớ lấy câu này càng nhiều tâm đức thì càng dày vinh hoa Lòng trời… lượng bể bao la …lòng trời lượng bể bao la Đuốc thần luôn chiếu rạng khắp hải hà sơn khê Đã thương vạn sự chẳng nề, trăm điều chếch lệch ta cũng kê cho lại bằng Vì cam cho quýt đèo bòng, cõi trần còn nhiều duyên nợ nên lòng còn băn khoăn Xiết bao bể ái nguồn ân ban tài tiếp lộc thi nhân thi từ Cát đằng thuận gió xuân đưa như xui quân tử đưa thư hảo cầu Mười hai tố nữ theo hầu trâm hoa cài tóc khăn nhiễu tàu vắt vai Đầu lược dắt, chân giận văn hài Cô cả dâng điếu ngự còn cô nàng hai đi theo hầu Cô ba vội xếp theo sau đất lề quê thói cô tư trên chầu rước ông Mười xơi Cô năm dâng giá gương soi còn cô nàng sáu rượu đã rót rồi tay chuốc mời ông Cô bảy dâng đóa huê hồng còn cô nàng tám phò giá kiệu rồng rước ông Mười lên Cô chín múa lượn sênh tiền vào nhịp ba ra nhịp bảy khiến khách Tiên mơ màng Cô mười thỏ thẻ oanh vàng tiếng tiêu thời cô thổi khiến lòng Hoàng cứ phiêu diêu Còn cô mười một a ới à còn cô mười một yểu điệu mỹ miều, lụa hồng thời cô múa khiến làm liêu xiêu lòng Hoàng Còn cô mười hai chau chuốt dịu dàng, đàn cầm tay gẩy khúc nghê thường nghe xốn xang Đủ mười hai cô phò tá ông Hoàng, hương xông chiếu huệ màn loan huê hồng.

Xem thêm bài viết hay:  Sinh năm 1997 mệnh gì? Tuổi con gì, hợp màu gì, tuổi nào

Ở trên thượng thiên các cô rẽ áng mây vàng, cưỡi con xích điểu rước ông Hoàng Mười về Nghệ An.

Xe loan thánh giá hồi cung.

Cành hồng thấp thoáng trăng thanh Nghệ An có đức thánh minh ra đời Gươm thiêng chống chỉ đất trời Đánh Đông, dẹp Bắc việc ngoài binh nhung

Thanh xuân một đấng anh hùng. Tài danh nổi tiếng khắp vùng Trời Nam Hai vai nặng gánh cương thường Sông Lam sóng cả, buồm dương một chèo.

Dựng nền đức Thuấn nhân Nghiêu Sóng yên bể lặng sớm chiều thảnh thơi Khi Bích động lúc Bồng lai Non nhân, nước trí mọi nơi ra vào

Cỏ hoa hớn hở đón chào Nhớ xưa Lưu Nguyễn lạc vào Thiên thai Trời Nam có đức Hoàng Mười Phong tư nhất mực tuyệt vời không hai

Nền chí dũng, bậc thiên tài, Văn thao – Võ lược tư Trời thông minh. Tiêu dao di dưỡng tang tình. Thơ Tiên một túi – Phật Kinh trăm tờ.

Khi Phong nguyệt, lúc bi từ. Khi xem hoa nở, khi chờ trăng trong. Khi Thiếu lĩnh, lúc non Bồng, Cành cây mắc võng, lòng sông ngự thuyền.

Người Thành thị, khách Lâm tuyền, Nam thanh nữ tú mình quyền bóng sang. Phong quang đẹp ý Đức Hoàng. Khác nào Thu cúc – Xuân lan tới tuần.

Xiết bao bể ái, nguồn ân. Ban Tài, tiếp Lộc, thi nhân, thi từ. Cát đằng thuận gió xuân đưa Xui lòng quân tử đề thơ hảo cầu

Năm ba Tiên nữ theo hầu, Trăm hoa cài tóc, nhiễu Tàu vắt vai. Phong hoa tuyết Nguyệt đượm mùi, Dâng câu thiên bảo chúc lời tăng long Trần duyên chưa trút được lòng,

Đường mây sớm trở xe hồng thượng Thiên. Nghe thường hội nghị quần Tiên, Nghe tin người đến thiên duyên chạnh lòng. Vân tiên mượn cánh chim hồng,

Xin người soi tỏ tấc lòng cho chăng ? Cầu Ô đem bắc sông Ngân, Ngồi trong cung Quảng đêm Xuân mơ màng Bóng trăng soi tỏ canh trường.

Đã cam tấc dạ tuyết sương cùng người. Thủy tiên dìu dặt đón mời, Bấy lâu khao khát đầy vơi chạnh lòng. Vượt bể đào tới ngàn xanh. Đường Tiên cảnh cũ nặng tình nước non.

Xem thêm bài viết hay:  Văn khấn cúng Giao thừa trong nhà đón năm mới Nhâm Dần 2022

Trúc xinh cô Quế cũng giòn. Phù dung yểu điệu – Mẫu đơn não nùng. Ngày ngày lên núi ngóng trông. Đỏ hai khóe hạnh chờ mong Đức Hoàng. Nhớ xưa hẹn ngọc, thề vàng.

Mừng nay tỏ mặt Đức Hoàng tới nơi Lên núi rồi lại xuống đồi, Dưới trăng luống những đứng ngồi ngẩn ngơ. Vào rừng hái lá đề thơ,

Cậy đôi cánh Nhạn tin đưa tới người. Cõi Trần mở tiệc mừng vui. Đông về nhớ Đức Hoàng Mười giáng sinh. Rượu đào kính chúc Thánh minh.

Phong hoa, tuyết nguyệt phẩm bình mấy chương. Ngẫm câu Thế sự vô thường Tấc son mượn nước cành dương tưới nhuần Vắng người vắng cả mùa Xuân.

Nhớ người vì Nước, vì Dân, vì Đời. Thế gian nhớ miệng Hoàng cười Nhớ khăn Hoàng chít, nhớ lời Hoàng ban. Khi phố Cát, lúc đồi Ngang, Nón kinh vó ngựa, dăm ngàn tiêu dao. Đường đường cung kiếm anh hào, Túi thơ, bầu rượu sớm chiều xênh xang. Hèo hoa chảy hội Tiên hương Chấm đồng nhận lính khắp miền Đông Tây. Khi nương gió, lúc cưỡi mây. Khi rung khánh ngọc, khi lay chuông vàng.

Hoàng về gối xếp ai mang, Hèo hoa ai vác ngựa vàng ai trông. Lệnh truyền cô Quế, cô Hồng, Hèo hoa, gối xếp, đèn lồng tay mang. Cô Lan, cô Huệ xếp hàng, Gióng yên, dắt ngựa lên đàng vân du. Thuyền Rồng thấp thoáng chèo đưa, Tinh kỳ nhã nhạc Hoàng về Nghệ An

Bồ đào tửu Linh Sơn tiên nữ cất Đợi xuân về hội nghị quần tiên Rượu nồng tiên nữ dâng lên Tuần sơ dâng tiến án tiền mời Hoàng xơi Hoàng cúc bôi trung đường tiên tửu Hằng Nga thiên thượng tuyết thu ba Tay tiên chuốc chén hoàng hoa Nhị tuần dâng tiến mới đà thiết thi Sao thế nhỉ trăng khi mờ khi tỏ Gớm ghê thay nàng Ngọc Thỏ đa tình Tay tiên chuốc chén rượu quỳnh Tam tuần hiến,hỏi ba vạn sáu ngàn ngày là mấy…

Phú:

Bởi tiền thế tu nhân tích đức Khiến xui lên gặp bạn tiên cung Nợ trần hoàn vương vấn chưa xong Giục lòng khách mơ mòng tưởng nhớ Nay đến lúc Hoàng về người ở Thôi thôi đành vĩnh cách trường ly Nghĩa trăm năm còn bức ca thi Dâng hoàng tử làm khi tiễn biệt Một lối lên tiên nhẹ gót trần Mây trời cỏ đất hội long vân Ba sinh gặp gỡ say vì cảnh Một phút mơ màng vạn cảnh xuân Văng vẳng bên tai cung đàn nguyệt Vang vang trong động thú chào xuân Chẳng hay cảnh ấy về đâu tá Mong tới nguyên đào vẫn chủ nhân Hoa đào rơi rắc lối thiên thai Suối tiễn oanh đưa luống ngậm ngùi Nửa năm tiên cảnh bước trần ai Ước cũ duyên xưa có thế thôi Đá mòn rêu nhạt nước chảy hoa trôi Cánh hạc bay cao vút tận trời Ngõ hạnh vườn đào xa cách mãi Ngàn năm thơ thẩn bóng trăng soi Yên hà lối trước lại lần sau Nước biếc non xanh thắm một màu Đàn hát hôm nay êm dìu dịu Hạt mây này nọ sạch lầu lầu Cây xưa lối cũ say vì cảnh Gió mới xuân về chẳng khác xưa Nhìn tiên cảnh năm xưa còn đứng đó Hỏi người năm cũ bây giờ đâu

Hò Nghệ An:

Đất lề quê thói Nghệ An Miếng trầu cau đậu dâng quan Hoàng Mười Trông hoa lại nhớ đến Người Đông về lại nhớ Hoàng Mười Nghệ An Đất Nghệ An có anh hùng hào kiệt Tiếng Ông Mười lẫm liệt ngàn xưa Vung gươm lên ngựa đề cờ Ra tay gìn giữ cõi bờ Việt Nam Chí anh hùng ra tay giữ nước Đi tới đâu giặc phải tan ngay Việt Nam ghi nhớ sử này Cung cao điện ngọc đêm ngày khói nhang Khi hội nghị luận bàn việc nước Hoàng mang tài thao lược hiến dâng Lĩnh sắc rồng khiển tướng điều quân Gươm thiêng ba thước,ngựa hồng xông pha Đò từ Đông Ba đò qua Vĩ Dạ, Đò từ Đầm Đá tới Phú Vân Lâu Non xanh nước biếc một màu Một con đò nhỏ đưa ghế ông về thăm cảnh Nghệ An Cũng có phen lên ngàn xuống bể Trở ra về phủ tía lầu son Cũng có phen ngắm ánh trăng tròn Khi xem huê nở khi chờ trăng lên Đường về xứ Nghệ nghĩa tình, Sông Lam núi Quyết địa linh bao đời, Tam Kỳ Mỏ Hạc là nơi, Đền thờ lăng mộ đời đời khói nhang Nước sông Lam răng trong răng đục Gạo chợ Chùa vừa trắng vừa trong Ghế ông tình mặn nghĩa nồng Điều lành điều dữ sá cùng trần gian Muối ba năm muối kia còn mặn Gừng chin tháng gừng hãy còn cay Ghế ông đây tình nặng nghĩa dày Xa xôi chăng mấy cũng về đây ngự đồng Thuyền rồng còn đợi bến sông Chở các thanh đồng đi hội trong Nghệ An Cho dù cách trở sông Lam Có cầu Bến Thuỷ bắc ngang đôi bờ Dòng sông Lam bên lở bên bồi Dấu thiêng Hoàng để muôn đời khói nhang Đất Thiên Bản còn nhớ người trấn thủ Đền Mẫu Phủ Giày còn lồng lộng chữ công danh Ông Mười trấn thủ trong thành Mười ba năm lẻ còn nức danh tướng tài Thành Huế ơi sông Hương răng núi Ngự Cầu Tràng Tiền ,Bến Thuỷ đẹp long lanh Năm cửa ô về tới đô thành Nam Đàn xứ Nghệ nức danh Hoàng Mười Đường vô xứ Nghệ loanh quanh Nơi Ông Mười ngự như tranh hoạ đồ Ai vô xứ Nghệ thời vô Qua cầu Bến Thuỷ tới kinh đô Hoàng Mười Ngắm xem phong cảnh đất trời Nghệ An mến khách mến người trọng ân Cỏ cây chưa trút bụi trần Đường về chẳng biết rằng gần hay xa Xinh thay hỡi thú yên hà Đào nguyên ướm hỏi ai là chủ nhân Đường xa muôn dặm cũng gần Giáng lâm giá vũ đằng vân ngự đồng Chim khôn đã phải cẩm lồng Cau non, thuốc lá chiều lòng (Hoàng) ăn chơi Vân du góc bể chân trời Không đâu lịch sự bằng nơi đền này Bao giờ Hồng Lĩnh hết cây Sông Lam hết nước ghế ông đây chưa hết lộc tài Độ cho đắc lộc tài sai Thọ khang phú quý trong ngoài hanh thông Bốn mùa xuân hạ thu đông Thu Đông tiếp lộc,hạ xuân tiếp tài Ai mà ăn nói đơn sai Dù cho của cải cũng để ngoài bể đông Thương ai chấp lính nhận đồng Tu nhân tích đức lên công vẹn thành Ai ơi nên ở cho lành Kiếp này chưa trọn Hoàng để dành kiếp sau Nào trời có phụ ai đâu Sở nguyện như ý sở cầu tòng tâm Ai mà tích đức tu nhân Đắp bồi cội phúc thêm phần đề đa Trăng bao nhiêu tuổi trăng già Ghế Hoàng bao nhiêu tuổi mà vẫn hào hoa như thuở nào Trên trời vằng vặc ngôi sao Trời nam chói lọi anh hào cổ xưa Thương người dầu dãi nắng mưa Thương người đi sớm về trưa nặng lòng Chứng tâm chứng lộc cho đồng Cho cầu nên ước được gia trung thuận hoà Các cô quạt nước pha trà Quần tiên múa hát xướng ca hoạ vần Cô dâng lên chiếc quạt trầm Nghiên vàng bút ngọc ân cần khoan thai Đầu lược giắt,chân giậm văn hài Cô cả dâng điếu ngự,cô nàng hai theo hầu Cô ba gối xếp theo sau Đất lề quê thói cô tư têm trầu Hoàng xơi Cô năm dâng giá gương soi Còn cô nàng sáu rượu mời dâng ông Cô bảy dâng đoá huê hồng Còn cô nàng tám kiệu rồng rước(ông Mười) lên Cô Chín múa lượn xênh tiền Thướt tha yểu điệu khách tiên mơ màng Cô Mười thỏ thẻ oanh vàng Tiếng tiêu cô thổi khiến lòng Hoàng nâng nâng Cô mười một thơ hoạ đôi vần Dâng ông quý vật kì tân đủ mùi Cô mười hai sắc nước hương trời Mười hai cô tiên nữ phò giá Ông Mười lai kinh

Xem thêm bài viết hay:  10 loại hoa cúng vừa đẹp lại vượng phong thủy trong ngày tết

Lý Nghệ An:

Thuyền ai thả lưới buông câu Khoan hỡi dô khoan thuyền Quan hoàng Thập Dập dìu trên sông sóng nước mênh mông Hương ngát bay trong đền lòng hoàng thấy lâng lâng Uy danh sáng soi muôn đời một lòng giữ yên trời nam Muôn dân bắc nam phụng thờ hoàng độ cho nước non bình an Lòng hoàng thương đồng còn nhiều gian nan Nắng mưa không quản xin hoàng chứng cho lòng con Tâm tư theo cánh nhạn hồng gửi về xứ thiên trời nam Độ cho phúc lâu giàu bền lộc vô nhà như nước dòng sông lam

Bên dòng sông lam có đền đức quan hoàng Mười Địa linh nhân kiệt vang danh lưu dấu muôn đời Ngự đồng chơi hào hoa phong nhã Bao người ngóng trông hộ quốc dân an cho mai sau đời đời ấm no Phúc lai cho thanh đồng ghế ông hằng ghi nhớ mãi Con cúi xin ông Mười ông về tiếp lộc để lần sau.

>> Mời bạn đọc xem tiếp bài Hát văn Quan Hoàng Mười tại đây Tiệc vui ông về bút phê sớ hồng – Văn Quan Hoàng Mười

bài hát văn quan hoàng mười

>>> Nhấn Subscribe để theo dõi các video về Phủ Dầy Nam Định tại kênh: Phủ Dầy Nam Định Official – YouTube

Bạn thấy bài viết Các bài hát văn Quan Hoàng Mười có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm kiếm không, nếu  không hãy comment góp ý bên dưới để Website Đồ Cúng Tâm Linh cải thiện nội dung cho độc giả nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.