Thứ Hai , Tháng Tám 21 2017
Trang Chủ » Tag Archives: bai cung tao quan

Tag Archives: bai cung tao quan

Bài Cúng Ông Táo

Bài cúng Ông Táo Nam mô a di đà Phật! Nam mô a di đà Phật! Nam mô a di đà Phật! Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương Con kính lạy Ngài đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân. Tín chủ (chúng) …

Read More »