Thứ Hai , Tháng Tám 21 2017
Trang Chủ » Tag Archives: bài cúng tổ nghề nhựa

Tag Archives: bài cúng tổ nghề nhựa

Văn khấn thánh sư

bài cúng tết đoan ngọ

VĂN KHẤN THÁNH SƯ Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! – Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. – Kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần. – Con kính …

Read More »