Thứ Ba , Tháng Tám 22 2017
Trang Chủ » Tag Archives: bài cúng tổ

Tag Archives: bài cúng tổ

Bài cúng Giổ Tổ Nghề May

bài cúng tết đoan ngọ

Bài cúng Giổ Tổ Nghề May Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! – Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. – Kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần. – …

Read More »