Thứ Bảy , Tháng Tám 19 2017
Trang Chủ » Tag Archives: Bài cúng Triệt Hạ Nhà

Tag Archives: Bài cúng Triệt Hạ Nhà

Bài Cúng Triệt Hạ Nhà

bài cúng tết đoan ngọ

Bài Cúng Triệt Hạ Nhà Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần. Con kính lạy …

Read More »