Thứ Tư , Tháng Tám 23 2017
Trang Chủ » Tag Archives: bàn văn khấn

Tag Archives: bàn văn khấn

Bài Văn mẫu cúng gia tiên (Nhân lễ cúng Tân Gia)

Bài Văn mẫu cúng gia tiên (Nhân lễ cúng Tân Gia) Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương Tín chủ (chúng) con là:………… Hôm nay là ngày….. tháng…… năm….., tín chủ con cùng gia đình mới dọn đến đây là: (địa chỉ) ………. Tín …

Read More »