Thứ Năm , Tháng Tám 24 2017
Trang Chủ » Tag Archives: cúng giao thừa trong nhà

Tag Archives: cúng giao thừa trong nhà

Bài Cúng Giao Thừa Trong Nhà

Văn khấn lễ cúng giao thừa trong nhà Nam Mô A Di ĐÀ Phật! Nam Mô A Di ĐÀ Phật!  Nam Mô A Di ĐÀ Phật!    Kính lạy : – Đức Đương Lai hạ sinh DI LẶC Tôn Phật. – Hoàng Thiên , Hậu Thổ chư vị Tôn Thần. …

Read More »

Bài Cúng Lễ Giao Thừa Ngoài Trời

Bài Cúng Lễ Giao Thừa Ngoài Trời Cuối Năm NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT ! NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT ! NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT ! Kính lạy : Đức Đương lai hạ sinh DI LẶC TÔN PHẬT.  Hoàng Thiên , Hậu Thổ , chư vị Tôn Thần.  Ngài Cựu Niên Đương cai Hành khiển.  …

Read More »