Thứ Bảy , Tháng Tám 19 2017
Trang Chủ » Tag Archives: cúng tổ xây dựng

Tag Archives: cúng tổ xây dựng

Bài Văn Cúng Giổ Tổ Ngành Xây Dựng

bài cúng tết đoan ngọ

Bài Văn Cúng Giổ Tổ Ngành Xây Dựng Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! – Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. – Kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn …

Read More »