Thứ Bảy , Tháng Tám 19 2017
Trang Chủ » Tag Archives: giao thừa ngoài trời

Tag Archives: giao thừa ngoài trời

Bài cúng giao thừa ngoài sân

bài cúng tết đoan ngọ

Nam mô A-di-đà Phật Nam mô A-di-đà Phật Nam mô A-di-đà Phật Kính lạy: – Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương – Con kính lạy Đức Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật – Con kính lạy Đức Bồ-tát Quán Thế …

Read More »