Thứ Năm , Tháng Tám 24 2017
Trang Chủ » Tag Archives: Lễ Giao Thừa Ngoài Trời

Tag Archives: Lễ Giao Thừa Ngoài Trời

Bài Cúng Lễ Giao Thừa Ngoài Trời

Bài Cúng Lễ Giao Thừa Ngoài Trời Cuối Năm NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT ! NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT ! NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT ! Kính lạy : Đức Đương lai hạ sinh DI LẶC TÔN PHẬT.  Hoàng Thiên , Hậu Thổ , chư vị Tôn Thần.  Ngài Cựu Niên Đương cai Hành khiển.  …

Read More »