Thứ Tư , Tháng Tám 23 2017
Trang Chủ » Tag Archives: lễ giao thừa

Tag Archives: lễ giao thừa

Những phong tục trong lễ giao thừa

Lẽ trời đất có khởi thuỷ phải có tận cùng, một năm có bắt đầu ắt phải có kết thúc, bắt đầu hay kết thúc cũng là lúc giao thừa. Theo từ điển Hán Việt, giao thừa nghĩa là cũ giao lại, mới đón lấy. Chính vì ý nghĩa ấy, …

Read More »

Bài Cúng Lễ Giao Thừa Ngoài Trời

Bài Cúng Lễ Giao Thừa Ngoài Trời Cuối Năm NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT ! NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT ! NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT ! Kính lạy : Đức Đương lai hạ sinh DI LẶC TÔN PHẬT.  Hoàng Thiên , Hậu Thổ , chư vị Tôn Thần.  Ngài Cựu Niên Đương cai Hành khiển.  …

Read More »