Thứ Tư , Tháng Tám 23 2017
Trang Chủ » Tag Archives: mâm cúng cô hồn

Tag Archives: mâm cúng cô hồn

Bài cúng cô hồn tháng 7

bài cúng tết đoan ngọ

Bài cúng cô hồn tháng 7 Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương, Con lạy Đức Phật Di Đà Con lạy Bồ Tát Quan Âm Con …

Read More »