Thứ Hai , Tháng Tám 21 2017
Trang Chủ » Tag Archives: SỬA NHÀ

Tag Archives: SỬA NHÀ

Bài Khấn Lễ Động Thổ – Khởi công

Bài Khấn Lễ Cúng Động Thổ – Khởi công    Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Kính lạy Hoàng Thiên hậu thổ chư vị tôn thần. Kính lạy Quan đương niên, kính lạy Các tôn thần bản xứ …

Read More »