Thứ Tư , Tháng Tám 23 2017
Trang Chủ » Tag Archives: Văn cúng ngày Giỗ Hết (Lễ Đại Tường)

Tag Archives: Văn cúng ngày Giỗ Hết (Lễ Đại Tường)

Văn cúng ngày Giỗ Hết (Lễ Đại Tường)

Ý nghĩa văn cúng ngày giỗ hết Ngày giỗ Hết hay còn gọi là ngày “dai tuong”, tức là ngày Giỗ vào 2 năm 3 tháng sau ngày mất. Giỗ Hết vẫn là Giỗ trong vòng tang. Ngày Giỗ Hết thương làm linh đình hơn, và sau Giỗ này, ngườ nhà …

Read More »